Psykoedukativt arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser

Dersom du møter personer med autismespekterforstyrrelser som ledd i opplæring, helse- eller omsorgtjenester i kommunen, og ønsker å arbeide målrettet med psykoedukative samtaler er dette av interesse for deg!

 

Kurs i Vermeulens psykoedukasjonsmanual – “Jeg er noe helt spesielt”!

For påmelding og mer info trykk på linken under

Vermeulens psykoed – 23.11.17

Skrevet i ny

E-læringskurs: Autismespekter-forstyrrelse hos personer med utviklingshemming

Glennes regionale kompetansetjeneste har sammen med andre faglige aktører, og brukerrepresentanter bidratt til å utvikle et nytt E-læringskurs om autisme og psykisk utviklingshemming – i et prosjektsamarbeid med SOR.

E-læringskurset er nå lansert og åpnet for bruk – Kurset er gratis!

E-læringskurs: Autismespekter-forstyrrelse hos personer med utviklingshemming
Et kurs om hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering. For tjenesteytere som jobber for personer med autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming.

http://helsekompetanse.no/kurs/autismespekterforstyrrelse-hos-personer-med-utviklingshemming

 

Skrevet i ny

Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotell Tønsberg 6.-8.juni 2018.

Dette er den sjette konferansen som avholdes.

De siste årene har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Denne målsettingen videreføres også i den kommende konferansen.

Arrangører er NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

les mer om konferansen Forhåndsvarsel_om_Nasjonal_autismekonferanse (3)

Skrevet i ny

Fagkonferanse Storefjell 2017

Spesialseksjon for utviklingshemming – SUA
og Glenne regionale senter for autisme
inviterer til Fagkonferanse

8-10. november 2017  på Storefjell Resort Hotell – Gol

Konferansen retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet.
Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer og problemstillinger knyttet til utredning og tiltak som alle er opptatt av, uansett om vi er foreldre/pårørende, om vi jobber i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

FAGKONFERANSE STOREFJELL 2017

Skrevet i ny