Storefjellkonferansen

Fagkonferanse

6-8. november 2019

Storefjell Resort Hotell – Gol

Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og andre interesserte arrangeres i et samarbeid mellom Seksjon utviklingshemming og autisme – SUA, Vestre Viken HF og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF.

Begge sentrene satser på fagutvikling og kompetansespredning i kommunene i det regionale helseforetaket, og konferansen er et ledd i denne satsingen. Med tematiske bidrag også fra våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et allsidig og spennende program.

STOREFJELL 2019

 

Skrevet i ny