Tønsberg Konferansen

Nasjonal autismekonferanse
Tønsbergkonferansen
8-10.juni 2022

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 8.-10.juni 2022.

Nasjonal autismekonf.-Tønsbergkonferansen 2022 publisering

https://www.deltager.no/event/tonsberg_konferansen_08062022

 

 

Skrevet i ny