Storefjellkonferansen

Fagkonferanse

6-8. november 2019

Storefjell Resort Hotell – Gol

Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og andre interesserte arrangeres i et samarbeid mellom Seksjon utviklingshemming og autisme – SUA, Vestre Viken HF og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF.

Begge sentrene satser på fagutvikling og kompetansespredning i kommunene i det regionale helseforetaket, og konferansen er et ledd i denne satsingen. Med tematiske bidrag også fra våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et allsidig og spennende program.

STOREFJELL 2019

Foilene fra konferansen ble lagt ut her etter konferansen, etter avtale med forelesere ble de fjernet for nedlastning etter en måned. Ved ønske om at de skal sendes  kontakt vegard.henriksen@siv.no