Storefjellkonferansen

Fagkonferanse

6-8. november 2019

Storefjell Resort Hotell – Gol

Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og andre interesserte arrangeres i et samarbeid mellom Seksjon utviklingshemming og autisme – SUA, Vestre Viken HF og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF.

Begge sentrene satser på fagutvikling og kompetansespredning i kommunene i det regionale helseforetaket, og konferansen er et ledd i denne satsingen. Med tematiske bidrag også fra våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et allsidig og spennende program.

STOREFJELL 2019

Foilene fra konferansen ble lagt ut her etter konferansen, etter avtale med forelesere ble de fjernet for nedlastning etter en måned. Ved ønske om at de skal sendes  kontakt vegard.henriksen@siv.no

Skrevet i ny

Forhåndsvarsel om Nasjonal autismekonferanse 2020

Nasjonal autismekonferanse – Den 7ende Tønsbergkonferansen på Oseberg Quality Hotell, Tønsberg 3.- 4.juni 2020.

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Arrangører er NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold. Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter siste konferanse gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

 

Forhåndsvarsel om Nasjonal autismekonferanse 2020

Trykk på linken over for mer informasjon om konferansen.

 

Skrevet i ny

Autismeplakat

Bilde

Autismeplakaten

Autismeplakaten som kan en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning er nå tilgjengelig på flere språk.

Autismeplakaten er nå tilgjengelig på språkene arabisk, engelsk, polsk, somali og urdu.

Plakaten er inndelt i de hovedområdene som vil være berørt hos alle som får en diagnose innen autismespekteret;

• Sosial kommunikasjon og sosial interaksjon

• Atferd, interesser og aktiviteter

Autismeplakaten sendes kostnadsfritt til helsepersonell i Helse Sør-Øst med ansvar for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelser. For andre i Helse Sør-Øst som ønsker dette tilsendt er prisen kr 200,- inkl. porto. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende utover Helse Sør-Øst. Bestillinger sendes post.rkt@ous-hf.no.

Materiellet kan lastes ned gratis her,

Innholdet tilhører Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst.

se link for alt materiell her