Verdens Autismedag – Autismevennlig sykehus

2. april er verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser. Ved Sykehuset i Vestfold markeres dagen med et godt samarbeid med Autismeforeningen, Vestfold Fylkeslag, og med fokus på utviklingen av et autismevennlig sykehus.

Se link for mer informasjon.

Verdens autismedag 2. april – Sykehus og brukere sammen for et autismevennlig sykehus ved SiV. • Kompetansebroen

Skrevet i ny

Utsettelse av Tønsbergkonferansen til juni 2022

Grunnet den nåværende situasjonen og økende smittetall i forhold til corona, har vi besluttet å utsette gjennomføringen av Tønsbergkonferansen til juni 2022. Opprinnelig var konferansen planlagt til juni 2020 og utsatt til juni 2021.

Tidspunkt for Tønsbergkonferansen i 2022 blir 8.-10.juni, og tradisjonen tro vil konferansen foregå på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg.

Tønsbergkonferansen har blitt et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vurderer muligheten for å møtes som sentral for all den positive tilbakemeldingen vi har fått fra tidligere konferanser. Vi velger derfor å vente med å arrangere konferansen til vi tror det er realistisk å få dette til.

Vi håper interesserte holder av datoene og at vi sees i Tønsberg i 2022.

 

Mer utfyllende informasjon om konferansen kommer senere.

 

Med hilsen arrangørene av Tønsbergkonferansen

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

 

Skrevet i ny

Konferanse med Jed Baker

De regionale fagmiljøene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest og Helse Sør-Øst har gleden av å komme med en tidlig annonsering av
Konferansen: Etablering av sosiale ferdigheter hos små barn med autisme (4-10 år): Kartlegging, opplæringsprogrammer og opplæringsprosedyrer

Et grunnleggende og praktisk foredrag for lærere, foreldre, støttepersonell og veiledere

For mere innformasjon og påmelding, trykk på linken under.

Konferanse med Jed Baker 3 februar 2021

Skrevet i ny

Ekstra veiledning til skoler under Covid-19

I disse tider vil det kanskje være ett større behov for ansatte i skoler, PPT og OPT for å kunne diskutere hvordan legge til rette for god opplæring for elever med vansker innen autismespekteret. Det er ikke noe fasitsvar, men vi på autismeavdelingen /Glenne kan bistå med råd og veiledning til skoleansatte. Der hvor elevene ikke er henvist til Glenne, må diskusjonen bli anonymisert. Vi har satt av tid til dette hver mandag, onsdag og fredag kl 11.00 – 13.00 frem til skolene er i normal drift igjen. Dere kan da ringe vårt sentralbord 33036450, så blir du satt over til ansvarlig:

Temaer som vi kan være med å diskutere/veilede på er:

      Tilrettelegging av et annerledes skoletilbud

      Hvordan forebygge skolevegring

      Plan for tilbakeføring til en normal skolehverdag

Oslo universitetssykehus har skrevet noen generelle tips knyttet til dette, se link.

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/regional-kompetansetjeneste-for-autisme-adhd-tourettes-syndrom-og-narkolepsi-helse-sor-ost/Sider/Skolevegring-i-koronaens-tid.aspx

 

Skrevet i ny