Fagkonferanse Storefjell 2017

Spesialseksjon for utviklingshemming – SUA
og Glenne regionale senter for autisme
inviterer til Fagkonferanse

8-10. november 2017  på Storefjell Resort Hotell – Gol

Konferansen retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet.
Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer og problemstillinger knyttet til utredning og tiltak som alle er opptatt av, uansett om vi er foreldre/pårørende, om vi jobber i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten.

FAGKONFERANSE STOREFJELL 2017