Forhåndsvarsel om konferanse

Glenne regionale senter for autisme inviterer til

Workshop ”Opplæringstilbud for kursledere”

Opplæring i Glennes foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser Konferansen er fra 15 – 17. Januar 2018 i Tønsberg

Mer info og mulighet for påmelding kommer etterhvert. Ved spørsmål send en e-post til vegard.henriksen@siv.no