Kurs og konferanser

Fremtidige Konferanser som Glenne arrangerer

Fagkonferanse Storefjell

Konferansen retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i kommunene, men vil også være nyttig for foreldre, pårørende eller andre som direkte eller indirekte er i befatning med fagfeltet.

Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer og problemstillinger knyttet til utredning og tiltak som alle er opptatt av, uansett om vi er foreldre/pårørende, om vi jobber i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten. For ytterligere informasjon og påmelding, trykk her

Workshop for gruppeledere

Glennes foreldreprogram. 04-06 Februar 2019

Workshop – Opplæringstilbud for kursledere

Opplæringstilbud for kursledere” Opplæring i Glennes foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser 4– 6. Februar 2019 Quality Hotel Tønsberg – Oseberg Trykk på linken over for mer informasjon og mulighet for påmelding.

 

 

 

Erfaringskonferanse for Foreldre

Erfaringskonferansen er for foreldre som tidligere har deltattpå Glennes foreldreprogram.

Glenne har siden 2007 gjennomført gruppebasert veiledning til foreldre som har barn som er diagnostisert med en vanske innenfor autismespekteret. I starten hadde vi bare ett tilbud til foreldre med barn i alderen 5-12år, men fra 2010 tilpasset vi programmet også til foreldre til ungdom, 12 -18år.

Vi har siden 2007 i snitt hatt fire foreldreveiledningsgrupper i året, og det er ca 264 foreldrepar/enslige som har deltatt på dette.

Målet med konferansen er at dere skal få en anledning til å møtes, få repetisjoner av det vi jobbet med når dere var her. Videre kommer vi til å fortelle litt om utviklingen av programmet og hvordan vi jobber med dette i dag. Vi legger opp til hyggelig atmosfære og mange gruppediskusjoner.

For brosjyre og påmelding trykk her

 

Kurs ved Glenne 2018  

Linker til brosjyre og påmeldingmuligheter vil komme fortløpende. Trykk på kurstittel så vil dere komme til brosjyre.

PRT for slekt og venner
04.05.2018 0900 – 1200  Foreleser: Alvdis Roulund

Forutsetninger for å lykkes i samhandling med barn
29.08.2018 0900 – 1500 Terje Wårheim

Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser
04.09.2018 0900 – 1500 Merete Haugen

Målrettet miljøarbeid
05.09.2018 0900 – 1500 Vegard Henriksen

Autismespekter en innføring
12.09.2018 0900 – 1500 Oline Skjåk og Nina Stensland-Rørby

Autismespekterforstyrrelse en innføring til pårørende
19.09.2018 0900 – 1400 Elisabeth Crocket-Mikalsen og Nina Stensland-Rørby

Rettigheter tvang og makt – Helse- og oms.loven kap.9
26.09.2018 0900 -1500 Tom Harald Myrene

Samtaleoppfølging for mennesker med autismespekterforstyrrelser basert på en psykoedukativ tilnærming (Vermeulens psykoedukasjonsprogram)
02.11.2018 0900 – 1500 Mette Holme van Nes OBS NY DATO FOR DETTE KURSET

 

 

Det ligger noen kurs som Glenne er involvert i på nyheter, eller se link.

http://www.glennesenter.no/nyheter/

 

Har du spørsmål i forhold til kurs, fyll ut kontaktskjema.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding