Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotell Tønsberg 6.-8.juni 2018.

Dette er den sjette konferansen som avholdes.

De siste årene har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Denne målsettingen videreføres også i den kommende konferansen.

Arrangører er NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

les mer om konferansen Forhåndsvarsel_om_Nasjonal_autismekonferanse (3)