Forhåndsvarsel om konferanse

Glenne regionale senter for autisme inviterer til

Workshop ”Opplæringstilbud for kursledere”

Opplæring i Glennes foreldreprogram for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser Konferansen er fra 15 – 17. Januar 2018 i Tønsberg

Mer info og mulighet for påmelding kommer etterhvert. Ved spørsmål send en e-post til vegard.henriksen@siv.no

 

Skrevet i ny

Nye fagprosedyrer for EIBI

 

For å sikre en likeverdig oppfølging med god kvalitet for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser, er det utarbeidet fagprosedyrer for EIBI; «Spesialisthelsetjenestens fagprosedyre for tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling for barn med autismespekterforstyrrelser i alderen 0-6 år». Prosedyren gjelder for behandlere i spesialisthelsetjenesten, men vil også ha implikasjoner for foreldre og for våre samarbeidspartnere i kommunene. Fagprosedyren er å finne i Helsebiblioteket, og vil være veiledende for vår innsats overfor denne pasientgruppen.

 

Skrevet i ny