Lysbilder fra storefjellkonferansen 2019

Lysbildene blir lagt ut her og blir liggende på nett ut året. Siden oppdateres.

Etterforskning av vold og overgrep_11.11.2019 Fra stopp til flyt – just right Gå i lås Hva vi kan gjøre Kultursensitiv tilnærming Personlighetsforstyrrelser Reaksjoner og vansker etter traumer og overgrep Snakk med meg også Traumesensitiv miljøbehandling foreldreveiledning storefjell 2019 Tvang og makt Storefjell 2019Send_LeseferdigheterSend_PAXGBG

Skrevet i ny

Storefjellkonferansen

Fagkonferanse

6-8. november 2019

Storefjell Resort Hotell – Gol

Fagkonferansen for kommuner, spesialisthelsetjenester, pårørende og andre interesserte arrangeres i et samarbeid mellom Seksjon utviklingshemming og autisme – SUA, Vestre Viken HF og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF.

Begge sentrene satser på fagutvikling og kompetansespredning i kommunene i det regionale helseforetaket, og konferansen er et ledd i denne satsingen. Med tematiske bidrag også fra våre samarbeidspartnere har vi satt sammen et allsidig og spennende program.

STOREFJELL 2019

 

Skrevet i ny

Forhåndsvarsel om Nasjonal autismekonferanse 2020

Nasjonal autismekonferanse – Den 7ende Tønsbergkonferansen på Oseberg Quality Hotell, Tønsberg 3.- 4.juni 2020.

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Arrangører er NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold. Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter siste konferanse gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

 

Forhåndsvarsel om Nasjonal autismekonferanse 2020

Trykk på linken over for mer informasjon om konferansen.

 

Skrevet i ny