Tønsberg Konferansen 2018

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus har gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotel Tønsberg 6.-8.juni 2018

Konferansen har blitt et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte, og kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret.

For å lese mer om Konferansen og mulighet for påmelding, trykk på linken Tønsbergkonferansen

Den Norske legeforeningen har godkjent konferansen som:

Psykiatri: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og

spesialistenes etterutdanning.

Pediatri: godkjennes med 15 timer for spesialistenes etterutdanning.

 

Psykologforeningen har godkjent konferansen som:

Dette godkjennes som 19 timers vedlikeholdsaktivitet