Workshop Foreldreprogram

Glenne regionale senter for autisme inviterer til Workshop
”Opplæringstilbud for kursledere”
Opplæring i Glennes foreldreprogram for foreldre til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser

2. – 4. Mai 2022
Quality Hotel Tønsberg – Oseberg

https://www.deltager.no/event/workshop_glennes_foreldreprogram_02052022

Workshop foreldreprogram mai 2022