Henvisninger

Primært skal henvisning til senteret fra fastleger foregå gjennom elektronisk henvisning. Psykologer, barnevernledere og OFA (overordnet faglig ansvarlig i kap.9 saker) har også henvisningsrett. Disse kan henvise gjennom å bruke Glennes eget henvisningsskjema. Skjemaet er i PDF-format og skal skrives ut, utfylles og sendes Glenne sammen med relevante dokumenter. Trykk på linken for å åpne Henvisningsskjema 2017utg 2