Utsettelse av Tønsbergkonferansen til juni 2022

Grunnet den nåværende situasjonen og økende smittetall i forhold til corona, har vi besluttet å utsette gjennomføringen av Tønsbergkonferansen til juni 2022. Opprinnelig var konferansen planlagt til juni 2020 og utsatt til juni 2021.

Tidspunkt for Tønsbergkonferansen i 2022 blir 8.-10.juni, og tradisjonen tro vil konferansen foregå på Oseberg Quality Hotell i Tønsberg.

Tønsbergkonferansen har blitt et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vurderer muligheten for å møtes som sentral for all den positive tilbakemeldingen vi har fått fra tidligere konferanser. Vi velger derfor å vente med å arrangere konferansen til vi tror det er realistisk å få dette til.

Vi håper interesserte holder av datoene og at vi sees i Tønsberg i 2022.

 

Mer utfyllende informasjon om konferansen kommer senere.

 

Med hilsen arrangørene av Tønsbergkonferansen

NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjenste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.