Verdens Autismedag – Autismevennlig sykehus

2. april er verdens autismedag, offisielt kalt FN-dagen for bevissthet rundt autisme. Dagen markeres for å øke bevisstheten rundt autisme og autismespekterdiagnoser. Ved Sykehuset i Vestfold markeres dagen med et godt samarbeid med Autismeforeningen, Vestfold Fylkeslag, og med fokus på utviklingen av et autismevennlig sykehus.

Se link for mer informasjon.

Verdens autismedag 2. april – Sykehus og brukere sammen for et autismevennlig sykehus ved SiV. • Kompetansebroen